Miesięczne archiwum: Październik 2012

Podział majątku w mediacji

Podział majątku, który jest objęty wspólnością ustawową albo umową można dokonać w:

- sądowym postępowaniu nieprocesowym
- wyroku orzekającym rozwód
- wyroku orzekającym separację
- wyniku ugody mediacyjnej

Podział majątku za pomocą mediacji może być przeprowadzony gdy właściciele majątku wyrażą zgodę na taki sposób postępowania. Przewagą nad postępowaniem sądowym jest Czytaj dalej

Co daje mediacja pracownicza?

To, że mediacja pracownicza ma przewagę nad postępowaniem sądowym nie ma żadnych wątpliwości. To skonfliktowane strony same decydują o rozwiązaniu sporu i nie oddają decyzji w ręce sądu.

Ugodowe zakończenie mediacji gwarantuje satysfakcjonujące rozwiązanie dla wszystkich uczestniczących w niej stron. W mediacjach nie ma wygranych ani przegranych. Czytaj dalej

Mediacje pracownicze drogą do rozwiązania konfliktu w firmie

Różnice zdań, potrzeb, oczekiwań i interesów są naturalnym zjawiskiem występującym w życiu zawodowym każdego pracownika, pracodawcy i organizacji. Niestety często zamiast do twórczych rozwiązań prowadzą one do destrukcyjnych konfliktów.

Demotywują pracowników (nie tylko tych bezpośrednio w konflikt zaangażowanych), negatywnie rzutują na wewnętrzną atmosferę w firmie, zmniejszają efektywność pracy, a przede wszystkim psują wizerunek firmy w oczach pracowników i klientów.
Mediacja może być Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Mediacji

To już tradycja, że w trzeci czwartek października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji mieszkańcy Poznania i okolic mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z mediatorami Polskiego Centrum Mediacji.

W Polsce sądowe postępowanie w sprawie cywilnej średnio trwa 540 dni. Postępowanie mediacyjne – tylko 42 dni. Nie bez znaczenia są również koszty mediacji, które są niższe niż koszty postepowania sądowego. W mediacji to strony decydują o wyniku sporu. Jeśli dojdzie do ugody – obie strony są usatysfakcjonowane wynikiem sprawy. Nie ma, tak jak w sądzie, wygranych i przegranych. Mogą być jedynie wygrani.
Kiedy można skorzystać z mediacji? Czytaj dalej

Bezpłatne konsultacje z mediacji

Polskie Centrum Mediacji, oddział w Poznaniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji zaprasza wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na bezpłatne konsultacje z mediatorami.

Na spotkanie ze mną zapraszam 18 października w godz. 18.00 – 20.00.

  • Ośrodek Mediacyjny PCM przy ul. Szamotulskiej 40/1 w Poznaniu:

15 X, g. 15.00 – 17.00

16 X, g. 13.00 – 15.00 i 16.00 – 18.00

18 X, g. 18.00 – 20.00

  • Sąd Okręgowy Al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu

18 X, g. 8.30 – 15.00