Miesięczne archiwum: Listopad 2012

Podział spadku w mediacji

Konflikty dotyczące podziału spadku bazują na przekonaniu o niesprawiedliwości, a decyzje osoby nieżyjącej bardzo łatwo poddawane są w wątpliwość. Wywołują silne emocje wśród członków rodziny i niejednokrotnie mogą prowadzić do zniszczenia wcześniejszych relacji międzyludzkich. Po śmierci spadkodawcy, jeśli spadkobiercy wyrażą taką wolę, spadek można podzielić za pomocą mediacji. Czytaj dalej

Barierka – barierą w porozumieniu

W Urzędzie Miasta w Stargardzie Gdańskim odbyło się wczoraj spotkanie mediacyjne pomiędzy mieszkańcami Koteż a ul. Kasztanowej w Starogardzie Gd. Mediacja odbyła się w sprawie kontrowersyjnej barierki, która uniemożliwia połączenie drogi miejskiej z gminną. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele zwaśnionych stron, a także samorządowcy. Czytaj dalej

Spory konsumenckie a mediacja

Mediację można z powodzeniem stosować również w rozwiązywaniu sporów konsumenckich ze sprzedawcą czy usługodawcą. Najczęściej sprawa dotyczy złej (wg konsumenta) jakości produktu, wadliwości towaru, nieprawidłowo wykonanej usługi, odmowy uznania złożonej już wcześniej przez konsumenta reklamacji. Czytaj dalej