Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Stosowanie ADR wspierane przez Ministerstwo Gospodarki

50 procent firm, które weszły w konflikt z innym przedsiębiorcą, ma wiedzę  na temat pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych – wynika ze zrealizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu badawczego „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych” (ADR – ang. Alternative/Amicable Dispute Resolution) przeprowadzonego w lutym 2013 r.

Czy wiedza przekłada się na praktykę? 60,1 proc. przedsiębiorców, którzy doświadczyli sporu w ciągu ostatnich pięciu lat, skorzystało z pozasądowych form jego rozwiązania. Wśród nich 40,6 procent skorzystała z negocjacji, 12,2 proc. z mediacji oraz 7,3 proc. z arbitrażu.

Uczestnicy badania widzą Czytaj dalej

Mediacja i arbitraż – przyjaciele czy wrogowie?

8 maja w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan odbędzie się debata „Mediacja i arbitraż – przyjaciele czy wrogowie”, na którą zaprasza Sąd Arbitrażowy LEWIATAN. Uczestnicy debaty zastanowią się dlaczego mediacja jest tak rzadko wykorzystywaną metodą rozwiązywania sporów.

Moderatorem dyskusji będzie dr Beata Gessel-Kalinowska, Prezes SA Lewiatan. Do argumentów przeciwko mediacji przekonywać będą mec. Eligiusz Krześniak oraz mec. Wojciech Sadowski, a argumenty za mediacją przedstawią mec. Sylwester Pieckowski i mec. Michał Pochodyła. Dyskusje poprzedzi prezentacja koncepcji Deklaracji o stosowaniu ADR Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości, którą przedstawi dr Rafał Morek. Czytaj dalej

Podział majątku przy rozwodzie za pomocą mediacji

Przeprowadzeniu podziału majątku przy rozwodzie często towarzyszą duże emocje. Wiążą się one z samym rozstaniem, odczuwanymi wobec drugiej osoby urazami, ale też chęcią udowodnienia drugiej osobie, że zasługuje na „mniej”. Skorzystanie z mediacji w tym przypadku pozwoli na sprawiedliwy podział i możliwość podejmowana decyzji o własnym majątku. Dodatkowo mediator spowoduje, że spotkania odbędą się w spokojnej atmosferze i chęci osiągnięcia porozumienia w warunkach wybranych i akceptowanych przez strony. Taki podział jest tańszy niż w sądzie i może również mieć moc prawną.

Jak podzielić majątek za pomocą mediacji? Czytaj dalej

Koszty mediacji a koszty sądowe

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstało opracowanie pokazujące koszty postępowań spornych w UE w sprawach gospodarczych. Dla spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej  200 000 euro średnie koszty postępowania w Państwach UE wynoszą*:

  • sądy państwowe:  34 385 euro
  • arbitraż:  34 000 euro
  • mediacja:  9 488 euro

Jak to wygląda tylko w Polsce? Przykładowo firma A Czytaj dalej