Miesięczne archiwum: Maj 2013

Konflikt w pracy

Nikt ich nie zaprasza, jednak są częstym gościem. Nie wzbudzają pozytywnych emocji, mimo to ludzie je generują. Często ich początek jest końcem wydajnej pracy. Co zrobić, by to ich koniec był początkiem efektywnej współpracy?

Celowo nie padło pytanie: Co zrobić, by konfliktów w ogóle nie było? Im większe i głębsze relacje (i nie dotyczy to jedynie życia prywatnego, ale również zawodowego), tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia sporu u osób między którymi istnieje jakaś relacja. Czytaj dalej

Rola ugody w mediacji

Zawarcie ugody oznacza dla uczestników mediacji przede wszystkim wypracowanie porozumienia, które rozwiąże konflikt między nimi. A czym ugoda jest dla sądu? I czy to właśnie ona świadczy o efektywności mediacji?

W wyniku wypracowania porozumienia, zarówno w mediacji sądowej, jak i pozasądowej, uczestnicy mediacji podpisują ugodę. Mediacje sądowe (skierowane na wniosek sądu lub stron, lecz po rozpoczęciu postępowania sądowego) mogą zakończyć się ugodą w sprawach karnych, osób nieletnich, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych. Jednak w zależności od charakteru sprawy, ugoda może oznaczać coś innego. W sprawach karnych i dotyczących osób nieletnich sąd może brać pod uwagę treść zawartą w ugodzie przy orzekaniu wyroku. Jednak postanowienia w niej zawarte nie zobowiązują sędziów do zakończenia sprawy i oddalenia zarzutów. Trochę inną rolę pełni ugoda mediacyjna w przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Zatwierdzenie ugody przez sąd nadaje moc prawną postanowieniom, które strony zawarły oraz kończy postępowanie sądowe. Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody w wypadku, gdy jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art 183 kpc.)

Ugodą mogą również zakończyć się mediacje pozasądowe (czyli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu). Strony lub Mediator na prośbę stron może wtedy złożyć wniosek do sądu o uprawomocnienie ugody z mediacji pozasądowej. Ma ona wtedy moc prawną ugody sądowej.

W Unii Europejskiej odsetek zawartych podczas mediacji ugód sięga Czytaj dalej