Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Zamiast do Sądu Pracy – na mediację

Ponad czterokrotnie w 2012 r. wzrosła liczba spraw z zakresu prawa pracy, w których strony zostały skierowane do mediacji na podstawie postanowienia sądów rejonowych (art. 183 § 1 kpc). W 2012 roku było ich 284, a w 2011 jedynie 65.

284 to nadal niewiele. Patrząc jednak procentowo, wynik daje duże nadzieje….na jeszcze większy wzrost tej liczby w 2013 r. Jeśli wzrasta liczba mediacji, które rozpoczęły się w trakcie postępowania sądowego, można wnioskować, że również te pozasądowe stały się bardziej popularne. Czytaj dalej

Mediacje w firmie produkcyjnej – opis przypadku

Chaos związany ze zmianami organizacyjnymi, błędne przekazywanie informacji, poczucie niesprawiedliwego wynagradzania czy awansu u współpracowników – to tylko niektóre z powodów, mogących wywołać konflikt. Sposobem na jego rozwiązanie są mediacje, dzięki którym wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane wspólnie wypracowanym rozwiązaniem. Zapraszam do zapoznania się z case study w firmie produkcyjnej. Artykuł ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika Personel i Zarządzanie.

Mediacja w firmie produkcyjnej – case study