Miesięczne archiwum: Październik 2013

Bezpłatne konsultacje z mediacji

Konsultacje-z-mediacjiNie wiesz czy Twoja sprawa nadaje się na mediację? Masz pytania dotyczące postępowania mediacyjnego? Zapraszam wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje dotyczące mediacji
16 października (środa):

godz. 10.00 – 15.00    Sąd Okręgowy w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 32
godz. 18.00 – 20.00    Siedziba Polskiego Centrum Mediacji ul. Towarowa 45/16
Do zobaczenia!

Wicepremier Piechociński promuje mediacje gospodarcze

MG

Minister Gospodarki, Janusz Piechociński powołał Zespół ds. Mediacji.  Jego członkowie mają za zadanie przygotować propozycje działań, które upowszechnią alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 25 września odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu z Ministrem Gospodarki oraz podsekretarzem stanu w MG Mariuszem Haładyją.

Członkowie zespołu będą wyznaczać kierunki budowania świadomości na temat mediacji
i działań zachęcających przedsiębiorców do ugodowego rozwiązywania konfliktów. Dzięki promowaniu systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, wykonywanie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze. Zespół ds. Mediacji ma również wypracować rekomendacje zmian w prawie, które pozwolą na upowszechnienie ADR. Powołanie zespołu i planowane działania Ministerstwa Gospodarki mają przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przeczytaj również: Stosowanie ADR wspierane przez Ministerstwo Gospodarki
Więcej informacji o projekcie: www.mg.gov.pl