Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

bieg przedawnieniaZgodnie z polskim prawem cywilnym konflikt może zostać samoistnie rozwiązany poprzez przedawnienie możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Mediacja jest jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Wszczęcie postępowania mediacyjnego rozpoczyna okres przedawnienia na nowo, jednak zaczyna się on liczyć od zakończenia mediacji. Ponadto roszczenie stwierdzone: ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, Czytaj dalej