Dzienne archiwum: 11 lutego 2014

Etapy Mediacji

12-etapow-mediacjiZastanawiasz się co takiego dzieje się podczas mediacji? Boisz się spróbować nowej metody rozwiązania sporu? Amerykański mediator Christopher Moore trafnie określił 12 etapów mediacji (poniżej z moimi komentarzami):

  1. Nawiązanie kontaktu ze stronami – czasami dwie strony konfliktu przychodzą do mediatora z podjętą decyzją o chęci uczestniczenia w mediacji. Najczęściej jednak o mediację pyta jedna ze stron. Konflikt jest już na takim etapie, że osoba ta boi się wyciągnąć rękę w kierunku tej drugiej. W jej imieniu do mediacji może zaprosić sam mediator. Kiedy decyzja o rozpoczęciu mediacji będzie podjęta przez wszystkie strony konfliktu, spotykam się z każdym osobno na pierwszych wstępnych spotkaniach. Wtedy uczestnicy mediacji dowiadują się o całym procesie i zasadach mediacji, a ja dowiadują się więcej o sprawie.
  2. Wybór strategii mediacji – po poznaniu stron i sprawy możemy pracować na sposobem, w jaki rozwiążemy konflikt. Czytaj dalej