Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Ogólnopolska konferencja nt. zarządzania konfliktem

konferencja konfliktSocjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 4 kwietnia w Domu Studenckim Jowita UAM w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 7, w godz. 9.45 – 17.30. Organizatorem spotkania jest Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.

Patronem  konferencji zostało Polskie Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod linkiem: http://konflikt-konferencja2014.blog.pl/

W tematyce konferencji przewidziano omówienie zagadnień dotyczących profilaktyki konfliktów i sporów, zarządzania sytuacją konfliktową, jej diagnozowania, analizowania, Czytaj dalej

Mobbing – droga sprawa

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy


Zdarza się, że pracodawca udaje, że nie widzi mobbingu w swojej firmie. Ignoruje zachowania mogące o tym świadczyć lub wychodzi z założenia, że ludzie powinni między sobą rozwiązać swoje konflikty. Czy słusznie? Jakie skutki rodzi mobbing dla pracodawcy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca odpowiada za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie jego firmy.  Powinien udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu ), kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Mobbingowany pracownik ma natomiast prawo rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia, oraz dochodzić odszkodowania.

 Uprawnienia pracownika, wobec którego stosowany jest mobbing:

 Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu. Może to zrobić zarówno w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (art. 94³ § 4), jak i bez wypowiedzenia (art. 55 § 1¹ k.p.). Czytaj dalej

Mobbing w pracy

MobbingDokuczanie, nękanie, straszenie, kłamstwa, szykany, plotki, zwodzenie, podstęp, intryga i poniżanie w pracy. Przez niektórych zachowanie nazywane przemocą psychiczną, a nawet terrorem psychicznym czy molestowaniem moralnym. Są to gesty, słowa, postawa, która, kierowana systematycznie przeciwko konkretnej osobie narusza jej godność.

U podstaw mobbingu leży nie zażegnany lub nieprawidłowo zażegnany konflikt. Przyczyny konfliktu nie wynikają jednak z różnicy interesów, a z zamierzonej chęci poniżenie, odarcia z godności i eliminacji ofiary z zajmowanej pozycji.

Ofiarami mobbingu padają często ludzie wrażliwi na krytykę, niepewni swojej wartości, z natury perfekcyjni, pracowici i zdolni. Mają przewagę intelektualną nad swoim przełożonym, na co ten reaguje agresją i nienawiścią. Jednak Heinz Leymann, światowej sławy ekspert w temacie mobbingu, po przebadaniu 1300 osób, (które leczył ze skutków mobbingu), stwierdził, iż ofiary mobbingu niczym szczególnym nie wyróżniają się pod względem cech osobowości. Wyciągnął wniosek, iż stanie się ofiarą mobbingu jest głównie wynikiem danej sytuacji, a nie osobowości człowieka. Czytaj dalej