Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Rozwiązanie w zasięgu możliwości

Konflikt StrukturalnyKonflikt strukturalny jest spowodowany ograniczonymi zasobami, np. czas, ziemia, personel; nierównym rozkładem sił czy rozmieszczeniem przestrzennym lub różnymi rolami społecznymi. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie i ma on podłoże strukturalne, nic tylko się cieszyć. 

Jest to bowiem konflikt właściwie niezależny od ludzi. Nie ma tu uprzedzeń czy trudnych emocji do pokonania. Można skupić się na rzeczowym rozwiązaniu sporu, który wynika przede wszystkim z ograniczeń zewnętrznych.

Z czego wynika konflikt strukturalny?

W firmie może wynikać z niejasno określonych ról w zespole, niesprawiedliwie podzielonych zadań, otrzymania nierealnych terminów na ich wykonanie czy też braku uprawnień do podejmowania niezbędnych decyzji. Konflikt strukturalny w pracy wynika również z niewłaściwej kontroli jej efektów, nierównego rozkładu sił czy też ograniczonych zasobów.

Przykłady? Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja nt. zarządzania konfliktem

konferencja konfliktSocjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 4 kwietnia w Domu Studenckim Jowita UAM w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 7, w godz. 9.45 – 17.30. Organizatorem spotkania jest Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.

Patronem  konferencji zostało Polskie Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod linkiem: http://konflikt-konferencja2014.blog.pl/

W tematyce konferencji przewidziano omówienie zagadnień dotyczących profilaktyki konfliktów i sporów, zarządzania sytuacją konfliktową, jej diagnozowania, analizowania, Czytaj dalej

Mobbing – droga sprawa

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy


Zdarza się, że pracodawca udaje, że nie widzi mobbingu w swojej firmie. Ignoruje zachowania mogące o tym świadczyć lub wychodzi z założenia, że ludzie powinni między sobą rozwiązać swoje konflikty. Czy słusznie? Jakie skutki rodzi mobbing dla pracodawcy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca odpowiada za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie jego firmy.  Powinien udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu ), kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Mobbingowany pracownik ma natomiast prawo rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia, oraz dochodzić odszkodowania.

 Uprawnienia pracownika, wobec którego stosowany jest mobbing:

 Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu. Może to zrobić zarówno w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (art. 94³ § 4), jak i bez wypowiedzenia (art. 55 § 1¹ k.p.). Czytaj dalej

Mobbing w pracy

MobbingDokuczanie, nękanie, straszenie, kłamstwa, szykany, plotki, zwodzenie, podstęp, intryga i poniżanie w pracy. Przez niektórych zachowanie nazywane przemocą psychiczną, a nawet terrorem psychicznym czy molestowaniem moralnym. Są to gesty, słowa, postawa, która, kierowana systematycznie przeciwko konkretnej osobie narusza jej godność.

U podstaw mobbingu leży nie zażegnany lub nieprawidłowo zażegnany konflikt. Przyczyny konfliktu nie wynikają jednak z różnicy interesów, a z zamierzonej chęci poniżenie, odarcia z godności i eliminacji ofiary z zajmowanej pozycji.

Ofiarami mobbingu padają często ludzie wrażliwi na krytykę, niepewni swojej wartości, z natury perfekcyjni, pracowici i zdolni. Mają przewagę intelektualną nad swoim przełożonym, na co ten reaguje agresją i nienawiścią. Jednak Heinz Leymann, światowej sławy ekspert w temacie mobbingu, po przebadaniu 1300 osób, (które leczył ze skutków mobbingu), stwierdził, iż ofiary mobbingu niczym szczególnym nie wyróżniają się pod względem cech osobowości. Wyciągnął wniosek, iż stanie się ofiarą mobbingu jest głównie wynikiem danej sytuacji, a nie osobowości człowieka. Czytaj dalej

Kobiece przebudzenie: Konflikt mile widziany

KonfliktJuż w najbliższą niedzielę, 23 lutego o godz. 16.00 zapraszam wszystkie kobiety na warsztaty z cyklu KOBIECE PRZEBUDZENIE, który odbędzie się w Alei Inspiracji przy al. Wielkopolskiej 29 w Poznaniu. Zastanowimy się, czy konflikt może być mile widziany. A ponadto . Czeka Was gra o „milion dolarów”, dawka wiedzy nt. mediacji oraz sprawdzicie własny styl reagowania na konflikt. W drugiej części spotkania będzie o demotywatorach, czyli jak uczyć się na błędach.

Szczegóły i zapisy znajdziecie: TUTAJ

 

Etapy Mediacji

12-etapow-mediacjiZastanawiasz się co takiego dzieje się podczas mediacji? Boisz się spróbować nowej metody rozwiązania sporu? Amerykański mediator Christopher Moore trafnie określił 12 etapów mediacji (poniżej z moimi komentarzami):

  1. Nawiązanie kontaktu ze stronami – czasami dwie strony konfliktu przychodzą do mediatora z podjętą decyzją o chęci uczestniczenia w mediacji. Najczęściej jednak o mediację pyta jedna ze stron. Konflikt jest już na takim etapie, że osoba ta boi się wyciągnąć rękę w kierunku tej drugiej. W jej imieniu do mediacji może zaprosić sam mediator. Kiedy decyzja o rozpoczęciu mediacji będzie podjęta przez wszystkie strony konfliktu, spotykam się z każdym osobno na pierwszych wstępnych spotkaniach. Wtedy uczestnicy mediacji dowiadują się o całym procesie i zasadach mediacji, a ja dowiadują się więcej o sprawie.
  2. Wybór strategii mediacji – po poznaniu stron i sprawy możemy pracować na sposobem, w jaki rozwiążemy konflikt. Czytaj dalej