Archiwa kategorii: Mediacje cywilne

Prezent zapakowany w konflikt

Strefa DialoguPrzyjęty w postaci konfliktu prezent nie musi być niechcianą niespodzianką, którą odkładamy na półkę i pozostawiamy na pastwę kurzu. Użyteczny podarunek może cieszyć przez długi czas.

Umiejętnie rozwiązany konflikt będzie przynosić korzyści przez wiele lat. Korzyści przede wszystkim dla stron zaangażowanych w konflikt. W przypadku sporów między pracownikami lub pracodawcą a pracownikiem przywrócenie lub zbudowanie relacji opartej na wzajemnej komunikacji, szacunku i współpracy jest niezbędne do osiągania wspólnych celów dla firmy. Pierwszym krokiem do budowania takiej relacji Czytaj dalej

Rozwiązanie w zasięgu możliwości

Konflikt StrukturalnyKonflikt strukturalny jest spowodowany ograniczonymi zasobami, np. czas, ziemia, personel; nierównym rozkładem sił czy rozmieszczeniem przestrzennym lub różnymi rolami społecznymi. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie i ma on podłoże strukturalne, nic tylko się cieszyć. 

Jest to bowiem konflikt właściwie niezależny od ludzi. Nie ma tu uprzedzeń czy trudnych emocji do pokonania. Można skupić się na rzeczowym rozwiązaniu sporu, który wynika przede wszystkim z ograniczeń zewnętrznych.

Z czego wynika konflikt strukturalny?

W firmie może wynikać z niejasno określonych ról w zespole, niesprawiedliwie podzielonych zadań, otrzymania nierealnych terminów na ich wykonanie czy też braku uprawnień do podejmowania niezbędnych decyzji. Konflikt strukturalny w pracy wynika również z niewłaściwej kontroli jej efektów, nierównego rozkładu sił czy też ograniczonych zasobów.

Przykłady? Czytaj dalej

Dane kontra Konflikt

Konflikt-danychBywa, że długo oczekujesz na kluczowe dla ciebie informacje, a druga strona zwleka z ich udostępnieniem? Chcesz „ruszyć” z projektem, a nie możesz uzyskać informacji ze strony szefa? Mówisz „gdybym to wcześniej wiedział, podjąłbym inną decyzję”? Gdybyśmy znali wszystkie informacje…

Niektórzy doświadczyli na własnej skórze, inni słyszeli, jak rozbudowane i skomplikowane przepisy polskiego prawa podatkowego mogą być różnie interpretowane przez organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej. Podobnie, te same przepisy prawa stosowane w analogicznych postępowaniach sądowych mogą spowodować odmienne decyzje  różnych oddziałów sądów.

A teraz przykład z firmy…myślę, że niejednej. Marek w ostatnim czasie miał sporo pracy. Wraz z zespołem realizował ważne dla firmy projekty. Zakończył je rezultatami powyżej oczekiwanych. Dyrektor działu, w nagrodę za osiągnięte cele, postanowił dać awans…Robertowi. Osobie z zespołu Marka, który wykazywał się dużą inicjatywą w realizacji ich wspólnych projektów. Dyrektor widział, że Robert często zostaje po godzinach w pracy, wysyła dużo maili z raportami, jest energiczny i chętny do pracy. Dlatego postanowił docenić właśnie Roberta.

W obu powyższych przypadkach mamy do czynienia z KONFLIKTEM DANYCH. Czytaj dalej

Dokąd zmierza konflikt w pracy?

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy19 procent pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako główną przyczynę zaistniałej sytuacji*. Tymczasem średni koszt zatrudnienia pracownika w Polsce wynosi 15 tys. złotych. Dowodów na to, że lepiej jest rozwiązywać konflikty niż się ich pozbywać jest wiele.

Polubowne rozwiązanie sporu w pracy daje możliwość dalszej współpracy. Zmniejsza poziom stresu i dodaje chęci do współdziałania. Natomiast gdy w grupie występuje konflikt, motywacja do pracy spada średnio od 20 do nawet 50 procent . Przekłada się to bezpośrednio na wyniki pracy. Efektywność (dotyczy zadań praktycznych) skonfliktowanych pracowników jest średnio mniejsza aż o Czytaj dalej

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

bieg przedawnieniaZgodnie z polskim prawem cywilnym konflikt może zostać samoistnie rozwiązany poprzez przedawnienie możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Mediacja jest jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Wszczęcie postępowania mediacyjnego rozpoczyna okres przedawnienia na nowo, jednak zaczyna się on liczyć od zakończenia mediacji. Ponadto roszczenie stwierdzone: ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, Czytaj dalej