Klauzula mediacyjna w umowie gospodarczej

Już na etapie zawierania umowy z kontrahentem, a przed powstaniem sporu, firma może wprowadzić do umowy klauzulę, iż w przypadku zaistnienia sporu, strony w pierwszej kolejności będą go rozwiązywać w drodze mediacji.

Umowa może przewidywać, że mediacja będzie prowadzona przez konkretnego mediatora lub ośrodek mediacji w konkretnym mieście. Można również zawrzeć zapis, że strony wybiorą mediatora wspólnie, jeśli już konflikt wystąpi i przykładowo opisać zasady wyboru i powołania mediatora do konkretnej sprawy.
Dzięki zapisaniu w umowie klauzuli mediacyjnej, strony nie muszą tracić kontroli nad wynikiem postępowania, a same mogą decydować o swoim losie – a przynajmniej spróbować mediacji, zanim wybiorą się do sądu. Może bowiem okazać się, że postępowanie sądowe wcale nie jest konieczne.

„W przypadku sporu dotyczącego zawarcia, obowiązywania, wykładni lub sposobu wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Jeżeli  mediacja nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu powszechnego.”

W przypadku zamieszczenia klauzuli mediacyjnej w umowie, (zgodnie z treścią art. 2021 k.p.c.) w momencie skierowania do sądu powództwa z pominięciem procedury mediacji, sąd skieruje strony do mediacji.

Czytaj również o możliwości deklarowania chęci firm do mediacji

Jedno przemyślenie nt. „Klauzula mediacyjna w umowie gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>