Kontakt

Anna Warlich
Mediator ds. gospodarczych, pracowniczych i innych cywilnych
tel.: 535 353 354
a.warlich@mediacjepoznan.com

Zapraszam w sprawach i konfliktach dotyczących m.in.:

- niezapłaconych faktur
- podziału majątku (np. przy rozwodzie)
- spadków
- darowizn
- odszkodowań
- alimentów
- umów na wykonanie usług lub sprzedaż produktów
- kar umownych
- ubezpieczeń
- eksmisji
- zarzutu błędów lekarskich
- spraw spółdzielczych i lokatorskich
- relacji sąsiedzkich
- relacji pracowniczych (pracodawca-pracownik, grupy pracowników, związki zawodowe)
- międzynarodowych relacji biznesowych (mediacje w j. rosyjskim)

Masz pytanie? Zadaj je poprzez formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości