Mediacje pracownicze drogą do rozwiązania konfliktu w firmie

Różnice zdań, potrzeb, oczekiwań i interesów są naturalnym zjawiskiem występującym w życiu zawodowym każdego pracownika, pracodawcy i organizacji. Niestety często zamiast do twórczych rozwiązań prowadzą one do destrukcyjnych konfliktów.

Demotywują pracowników (nie tylko tych bezpośrednio w konflikt zaangażowanych), negatywnie rzutują na wewnętrzną atmosferę w firmie, zmniejszają efektywność pracy, a przede wszystkim psują wizerunek firmy w oczach pracowników i klientów.
Mediacja może być z powodzeniem stosowana w konfliktach pracowniczych, gdzie stronami mogą być: Pracodawca – Pracownik (lub grupa pracowników), Pracodawca – Związki zawodowe, Pracownik (pracownicy) – Pracownik (pracownicy).
W pierwszym i drugim przypadku najczęściej do czynienia mamy z zarzucaniem pracodawcy przez pracownika (lub rzadziej pracownikowi przez pracodawcę) łamania prawa, np. niewywiązywanie się z zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia, obowiązków, urlopu, ale także powodem konfliktu może być na przykład mobbing. W przypadku mediacji, której stronami są pracownicy bądź grupy pracowników jednej firmy, u podłoża konfliktu leżą najczęściej wykonywane zadania lub relacje międzyludzkie.
Inicjatorem przeprowadzenia mediacji może być dowolna strona konfliktu, a w przypadku mediacji między pracownikami, może być to również pracodawca. Zawsze jednak każda ze stron musi dobrowolnie zgodzić się  na udział w mediacji. Powinna również akceptować zasady mediacji i chcieć rozwiązać konflikt. Koszty mediacji zazwyczaj dzielone są po równo miedzy stronami, jednak uczestnicy mediacji mogą podzielić je dowolnie. Przykładowo pracodawca, jako podmiot zatrudniający, może wziąć całe koszty na siebie.

O mediacjach pracowniczych czytaj również tutaj.

Jedno przemyślenie nt. „Mediacje pracownicze drogą do rozwiązania konfliktu w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>