Mobbing – droga sprawa

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy


Zdarza się, że pracodawca udaje, że nie widzi mobbingu w swojej firmie. Ignoruje zachowania mogące o tym świadczyć lub wychodzi z założenia, że ludzie powinni między sobą rozwiązać swoje konflikty. Czy słusznie? Jakie skutki rodzi mobbing dla pracodawcy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca odpowiada za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie jego firmy.  Powinien udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu ), kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Mobbingowany pracownik ma natomiast prawo rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia, oraz dochodzić odszkodowania.

 Uprawnienia pracownika, wobec którego stosowany jest mobbing:

 Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu. Może to zrobić zarówno w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (art. 94³ § 4), jak i bez wypowiedzenia (art. 55 § 1¹ k.p.).

 Art. 94³ § 4 k.p.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Art. 55 § 1¹ k.p.

Gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (jakim jest mobbing), przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.

Art. 94³ § 3 k.p.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Dla pracodawcy mobbing skutkuje przede wszystkim wysokimi kosztami oraz utratą wizerunku.

Do kosztów występowania mobbingu w firmie, które niełatwo przeliczyć na pieniądze, należą: utrata zaufania, spadek entuzjazmu u innych pracowników, pogorszenie wizerunku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. A te ostatnie skutkują negatywnymi relacjami z klientami i kontrahentami firmy, problemami z rekrutacją nowych pracowników, niższą jakością świadczonych usług.

Ofiary mobbingu, wskutek doznawanej przemocy psychicznej są znacznie mniej wydajne,  w związku z czym za tę samą pensję wykonają mniej pracy, a efekty tej pracy będą również mniej zadowalające. Pracodawca ponosi również straty z powodu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, większej liczby pomyłek czynionych przez zestresowaną osobę i wreszcie koszty procesów sądowych i odszkodowań.

Również z czysto psychologicznego punktu widzenia –pracownik mobbingowany to pracownik bierny, schematycznie myślący, niekreatywny i niewiele wnoszący do życia firmy. Podobnie pracownik mobbingujący ma mniejszą efektywność pracy. Zamiast skupiać się na bieżących zadaniach, zarządzaniu lub wykonywaniu innych ról, czas i energię poświęca na stosowanie mobbingu.

 W Wielkiej Brytanii koszt absencji pracowników z powodu złych stosunków pracy to około 1,3 mld funtów rocznie. W Polsce, dostosowując angielskie wskaźniki do naszych realiów, kwota ta może wynosić 5 mld rocznie (dane: A. Bechowska – Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing; Difin, Warszawa 2004)

Drogi pracodawco, pomijając aspekty prowadzenia biznesu w zgodzie z wartościami etycznymi, udawanie, że nie ma konfliktu (prowadzącego do mobbingu) lub mobbingu, po prostu się nie opłaca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>