O mnie

Mediator Poznań Anna ŁukasiewiczOd kilku lat zawodowo zajmuję się budowaniem pozytywnego wizerunku firm. Dlatego dobrze wiem, że konflikt, niezależnie od tego czy rozgrywa się wewnątrz firmy czy też między firmą a otoczeniem zewnętrznym, negatywnie wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa. Nie jest nawet istotne z czyjej winy się zrodził, gdyż zależnie od subiektywnych przekonań danego obserwatora brak słuszności leży po różnej stronie. I w rzeczywistości najczęściej bywa tak, że każdy ma swoje racje i swoje winy. Wtedy najbardziej słusznym rozwiązaniem, ze względu na wizerunek, komfort psychiczny, pieniądze i czas, jest skonfrontowanie ze sobą racji i win obu stron. Gdy dodamy do tego pełną decyzyjność uczestników i poufny charakter postępowania, znajdziemy się na mediacji. A stamtąd już całkiem blisko do kompromisu, czyli sztuki podzielenia tortu w taki sposób, aby każdy miał poczucie, że otrzymał największy kawałek. Mediacje są dla mnie wyzwaniem, by każda skonfliktowana strona ukroiła dla siebie satysfakcjonujący ją kawałek tortu.

Jednak konflikty występują nie tylko w relacjach między firmami lub osobą fizyczną a firmą. Często dotyczą bliskich sobie osób, którymi całkowicie zawładnął przedmiot nieporozumienia. Mediacja pozwala na spojrzenie na problem z innej strony. Oczyma własnych wartości, chęci, oczekiwań, przekonań. Pozwala zobaczyć to, co z pozoru niewidoczne.

Jestem Mediatorem ds. cywilnych (uprawnienia mediatora cywilnego nr 439/MC/03/2012 nadane przez Polskie Centrum Mediacji) i ds. karnych, wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu, Członkiem Zarządu i Rzecznikiem Prasowym Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Z wykształcenia jestem absolwentką Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu oraz Psychologiem Biznesu i Trenerem.

Osoby, które:
- chciałyby podjąć mediację
- rozważają czy wziąć udział w mediacji
- nie są przekonane do mediacji
- chciałyby podjąć współpracę

zapraszam do kontaktu!

Wszystkich zainteresowanych tematem mediacji zapraszam do lektury mojego bloga.