Podział majątku przy rozwodzie za pomocą mediacji

Przeprowadzeniu podziału majątku przy rozwodzie często towarzyszą duże emocje. Wiążą się one z samym rozstaniem, odczuwanymi wobec drugiej osoby urazami, ale też chęcią udowodnienia drugiej osobie, że zasługuje na „mniej”. Skorzystanie z mediacji w tym przypadku pozwoli na sprawiedliwy podział i możliwość podejmowana decyzji o własnym majątku. Dodatkowo mediator spowoduje, że spotkania odbędą się w spokojnej atmosferze i chęci osiągnięcia porozumienia w warunkach wybranych i akceptowanych przez strony. Taki podział jest tańszy niż w sądzie i może również mieć moc prawną.

Jak podzielić majątek za pomocą mediacji? Wystarczy, że strony zgłoszą się do mediatora z prośbą o przeprowadzenie mediacji w zakresie podziału majątku lub innej czynności przy rozwodzie.

Co przykładowo można ustalić na mediacji?:

- Podział majątku

- Wysokość i sposób płatności alimentów

- Opiekę nad dzieckiem i sposób sprawowania władzy rodzicielskiej (mediacje rodzinne)

Następnie strony podpisują umowę o mediacji i ustalą termin spotkania z mediatorem. Jeśli podpiszą ugodę, mediator może skierować protokół z mediacji wraz z ugodą do sądu, z prośbą o uprawomocnienie podjętych przez strony decyzji. W przypadku niewywiązania się któregoś z byłych małżonków z zawartej ugody, strona nie musi się obawiać, że podział był wykonany w wyniku mediacji. Postanowienia stron mają taką samą moc prawną, jak te, które były by podjęte przez sąd.

Inną korzyścią podziału majątku podczas mediacji są koszty przeprowadzenia takiego podziału. Koszty mediacji pozasądowej ustalane są indywidualnie z mediatorem (jednak są one zazwyczaj niższe niż koszty sądowe). Koszty postępowania mediacyjnego przy skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 30 listopada 2005 roku wynoszą:

- w sprawach o prawa majątkowe 1% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak, niż 1 000 zł za całość przeprowadzonego postępowania mediacyjnego

- w sprawach o prawa majątkowe, których wartości nie można ustalić oraz o prawa niemajątkowe – 60 zł za pierwsze spotkanie, a 25 zł za każde następne

- do kosztów należy także doliczyć poniesione przez mediatora niezbędne wydatki, np. koszt wynajmu pomieszczenia (maksymalnie 50 zł za jedno spotkanie), przejazdów czy przesyłek pocztowych

- jeśli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, mediator może zwiększyć swoje wynagrodzenie o 10 procent

O podziale majątku czytaj również tutaj.

Jedno przemyślenie nt. „Podział majątku przy rozwodzie za pomocą mediacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>