Zasady mediacji

Każda mediacja powinna kierować się kilkoma zasadami, dzięki którym jej przeprowadzenie ma w ogóle sens. Podjęcie mediacji musi być dobrowolne przez wszystkie strony, które w niej uczestniczą. To one podejmują decyzję zarówno o rozpoczęciu, jak i zakończeniu mediacji. W celu prawidłowego przebiegu spotkania mediacyjnego strony muszą również akceptować zasady, reguły i procedury obowiązujące w mediacji oraz osobę mediatora.

Mediatora obowiązuje


całkowita poufność. Nie powinien on ujawniać charakteru ani żadnych szczegółów przebiegu mediacji bez zgody stron w niej uczestniczących. Dzięki temu strony mają pewność, że ich konflikt nie będzie upubliczniony.

Mediator powinien być również całkowicie bezstronny. Nie powinien wyrażać swoich opinii, przyznawać racji i stać po jednej ze stron. Swoim zachowaniem musi wzbudzić zaufanie i wiarygodność poprzez zapewnienie równowagi stron.

Mediatora powinna cechować też neutralność. Nie może on narzucać żadnych rozwiązań ani oceniać tych, przyjętych przez strony mediacji. Jeśli w wyniku mediacji nie dojdzie do ugody, mediator musi również zaakceptować takie rozwiązanie.

O roli mediatora czytaj również tutaj i tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>